Fag på vg1

Fag på vg1

Det første året på studiespesialiserende utdanningsprogram består av fellesfag, og alle disse fagene er obligatoriske; norsk, engelsk, matematikk, naturfag, fremmedspråk, kroppsøving, geografi og samfunnsfag.

Norsk, kroppsøving og fremmedspråk er såkalte gjennomgående fag, det vil si at de ikke avsluttes på Vg1, men i Vg2 (fremmedspråk) og Vg3 (norsk og kroppsøving). Engelsk, matematikk, naturfag, fremmedspråk, geografi og samfunnsfag er avsluttende fag, og du kan bli trukket ut til eksamen i ett av disse fagene.

På St. Olav vgs tilbyr vi kun fremmedspråk nivå II; tysk, fransk og spansk. Det vil si at du må ha hatt et av disse språkene på ungdomsskolen, og du må fortsette med det samme språket når du begynner hos oss.

I matematikk skal du på Vg1 velge om du vil ha 1T (teoretisk matematikk) eller 1P (praktisk matematikk). På St. Olav vgs har alle elevene på Vg1 felles matematikk i perioden fram til høstferien, og i samråd med faglærer velger du hvilken matematikk du vil ha (1T eller 1P) etter høstferien.

I tillegg har vi et godt kvalifisert og engasjert rådgiverkorps. De tar godt vare på deg gjennom hele skoleløpet, og hjelper deg blant annet med det neste store valget; hvilket programområde skal jeg velge?

 Les mer om de ulike fagene og oppbygningen av studiespesialiserende her.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson