Hvorfor velge SSØ?

Fordi:

du er engasjert i samfunnsspørsmål og opptatt av rettferdighet, eller du ønsker å studere eller jobbe i utlandet.

du lever i en global verden og det gir deg mange valgmuligheter i fremtiden. Gode språkkunnskaper gir deg et bedre grunnlag for å utforske denne verden.

du kan velge fra en bred meny av fag innen både språk, samfunnsfag og økonomi og du vil være godt rustet til å ta del i samfunnsdebatten.

du får generell studiekompetanse som gir deg adgang til de fleste studier i Norge.

Hvorfor på SSØ på StOlav?

Vi har engasjerte og godt utdannede lærere som ansporer eleven til god innsats i klasserommet og på andre læringsarenaer. På St.Olav er det lov å være flink.

Vi kan tilby en bred fagmeny med språkene fransk, spansk og tysk og engelsk, dessuten politikk og menneskerettigheter, sosiologi og sosialantropologi, psykologi, rettslære, samfunnsøkonomi, markedsføring og  næringslivsøkonomi.

Vi arrangerer Mini-FN for alle videregående skoler i Rogaland i samarbeid med FN – sambandet. 

Vi har partnerskapsavtaler med Handelshøyskolen BI, SrBank og Stavanger Aftenblad, og vi samarbeider med Arkeologisk Museum, Stavanger Museum, Stavanger fengsel, Skatt Vest, Stavanger Politikammer, Stavanger kulturhus, Kino 1, DKS- Den kulturelle skolesekken, Fremmedspråksenteret.

Vi deltar i konkurranser som Europeisk Ungdomsparlamentet og Holbergprisen i skolen.

På St. Olav drar vi på en tverrfaglig studietur i fremmedspråk og historie i Vg2, og de siste årene har vi reist til Berlin, Salamanca og Nice. I vg3 har elever som velger fremmedspråk reist på språkskole til Vichy, Malaga og Berlin.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson