Fagtilbud SSØ

Hver elev skal velge 3-4 programfag på vg2 og 3 programfag på vg3. Valgene gjøres på våren før det aktuelle skoleåret. 

Fagtilbudet SSØ på St.Olav

Internasjonal engelsk og Engelskspråklig litteratur og kultur
Fremmedspråk III: fransk, tysk eller  spansk
Markedsføring 1 og 2
Næringslivsøkonomi  1 og 2
Politikk, individ og samfunn: sosiologi og sosialantropologi og politikk og menneskerettigheter
Psykologi 1 og 2
Rettslære 1 og 2

Fagtilbudet vil bli bestemt fra år til år etter søknadmengden. Hvis det er oversøknad på et fag og ikke nok til en ny gruppe vil elever som tilhører programområdet bli prioritert. Er det fortsatt oversøknad vil karaktersnittet bestemme hvem som får faget.

Går du på programområde Språk, Samfunnsfag og Økonomi må du minst ha to SSØ-fag i vg2, og videreføre minst to av disse i vg3. De resterende kan velges fra realfag eller man kan velge faget breddeidrett. 

 Les mer om de ulike fagene og oppbygningen her.

Del denne artikkelen på: