Info om Forskerlinjen

Info om Forskerlinjen

St. Olav tilbyr forskerlinje i realfag. Forskerlinjen er en variant av det ordinære programområdet for realfag innen utdanningsprogram for studiespesialisering, men med aktiviteter i tillegg. Forskerlinje er et treårig løp. Inntaket skjer på skolen etter at fylkeskommunen har gitt beskjed om hvem som kommer inn på St Olav. Inntaket til forskerlinje er basert på karakterer, med vekt på karakterene i matematikk og naturfag.

  • I Vg1 får du to ekstra timer per uke i programfaget Teknologi og forskningslære X. Dette faget gir erfaringer med realfag i praksis, og har som mål å skape en arena for undring og nysgjerrighet. I Vg1 har forskerlinjen et samarbeidsprosjekt med Equinor. Du må ta matematikk 1T. 
  • I Vg2 forutsetter vi at alle elevene tar R1 (matematikk for realfag), Fysikk 1, Kjemi 1 og Teknologi og forskningslære 1. Forskerelevene tar også faget Teknologi og Design på UiS, som gir 10 studiepoeng. Det er mye overlapp mellom Teknologi og forskningslære 1 og dette universitetsfaget, så vår erfaring er at elevene består med glans.
  • I Vg3 forutsetter vi at alle elevene tar R2 (matematikk for realfag). Når det gjelder andre realfag er det flere mulige valgmuligheter. Men regelen om to gjennomgående programfag fra Vg2 gjelder. Forskerelever vil få maks antall fordypningspoeng i realfag. Det er i Vg3 også mulig å ta fag på UiS. Det vil gi studiepoeng fra universitetet. St Olav holder bøker og gir veiledning i noen universitetsfag, men semesteravgift må du betale selv. 
  • St. Olav har et utvidet budsjett for ekskursjoner og flere partnerskapsavtaler for forskelinjen. I Vg2 har forskerlinje elevene en egen studietur. Studietur i Vg3 (kun forskerelever) har de siste årene gått til Geneve med besøk på CERN.  

Antall plasser på Forskerlinjen i Vg1 er per dags dato maksimalt 56 elever. Om det opprettes en eller to klasser vil avhenge av antall søkere.
Dersom du vil søke forskerlinjen søker du Vg1, og krysser av for Forskerlinjen i det digitale tilleggskjemaet som ligger på hjemmesiden før skolestart.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson