Hvorfor velge Forskerlinjen?

Hvorfor velge Forskerlinjen?

Det satses på "Talenter i realfag", det vi på St. Olav kaller for Forskerlinjen. Tilbudet er en variant av et treårig realfagsløp, men har i tillegg til ordinære programfag en kombinasjon med studieturer, prosjekter og fag på Universitetet i Stavanger (UiS). Vi legger altså til rette for at du kan begynne litt forsiktig på høyere utdanning mens du ennå går på videregående skole.

På Forskerlinjen i Vg1 vil tar elevene faget Teknologi og forskningslære X. De deltar også i et samarbeidsprosjekt med Equinor om karbon fangst og lagring. Elevene er samlet som en klasse i de fleste fag, noe som gir en synergieffekt i at elevene kan hjelpe hverandre fram, både med tanke på hvordan de når faglige mål, og for å få et nettverk med andre elever som er interessert i realfag. 

I Vg2 har forskerlinjen et samarbeid med Universitetet i Stavanger, som gjør det mulig for elevene å få studiepoeng samtidig som de går på videregående skole. Ikke mange videregående skoler i Norge har et slikt samarbeid med et universitet. Forskerlinje Vg2 har en en studietur i løpet av skoleåret.

Det er mulig for elever som går forskerlinje i Vg3 å ta eksamen i ulike fag på Universitetet i Stavanger. Dette er ikke et krav, men noen elever opplever det å tyvstarte på universitetsstudier som svært motiverende. Disse elevene får faglig veiledning av lærere på St. Olav i enkelte av fagene. I Vg3 har forskelinjeelevene hatt en studietur til Sveits, der besøk på CERN og en tur i "Einsteins fotspor" i Bern har stått på programmet.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson