Hvorfor velge International Baccalaureate (IB)?

På IB er undervisningen og eksamen på engelsk. Etter to år på IB (Vg2 og Vg3) har du et IB Diploma som gir studiekompetanse i Norge og som er vel anerkjent som inngangsbillett til universitet og høgskoler i de aller fleste land norske studenter velger å studere i. Du har kun seks fag å konsentrere deg om, og disse går over begge to år. Elevmiljøet er internasjonalt.

Av de seks fagene er tre på Higher Lever (HL) og med 4x60 per uke. Tre fag er på Standard Level (SL) med 3x60 per uke. Du må velge fag i et visst system som du kan sjekke opp under "IB information" (sett inn peker). IB handler ikke bare om enkeltfag. Du får gjennom Extended Essay trening i å skrive et selvstendig arbeid på 4.000 ord der du må vise at du behersker både struktur i et lengre skriftlig arbeid, bruk av kilder og selvstendig analyse og vurdering. Dette kommer veldig godt med når du skal studere på universitet eller høyskole. Gjennom CAS (Creativity, Action and Service) får du utviklet dine sosiale og kreative evner, og du må lage ditt eget treningsopplegg. (IB har ikke kroppsøving som fag.)

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson