Forskerlinjen (F)

Forskerlinjen i realfag er for dem som har lyst på et ekstra fokus på realfag. De har blant annet muligheten til å ta studiepoeng på Universitetet i Stavanger (UiS) samtidig med full fordypning i realfag i videregående.

Det er overlapp mellom fagene i videregående og på universitetet, og erfaring viser at flinke elever i realfag klarer dette fint. Det legges vekt på elevaktive arbeidsmåter på lab og selvstendig prosjekt. Elevene drar på studietur i Vg2 og til CERN i Sveits på studietur i Vg3. Forskerlinjen er et treårig tilbud. 

Kontaktperson