Forskerlinjen (F)

Forskerlinjen i realfag er for dem som har lyst på et ekstra fokus på realfag. De har blant annet muligheten til å ta studiepoeng på Universitetet i Stavanger (UiS) samtidig med full fordypning i realfag i videregående.

Det er overlapp mellom fagene i videregående og på universitetet, og erfaring viser at flinke elever i realfag klarer dette fint. Det er lagt vekt på elevaktive arbeidsmåter på lab og selvstendig prosjekt. Elevene drar på studietur i vg2 og til Cern i Sveits på studietur i vg3. Forskerlinjen er et treårig tilbud, men det er mulig å hoppe av eller på mellom Vg1 og Vg2. 

Kontaktperson