Studiespesialisering

Studiespesialisering

Utdanningsprogrammet som kalles for Studiespesialisering gir deg det bredeste grunnlaget for mer teoretisk utdanning etter videregående skole. Innen Studiespesialisering kan du velge mellom to programområder; programområde Språk, samfunn og økonomi og programområdet realfag. Med tre år fra dette utdanningsprogrammet og bestått eksamen har du studiekompetanse som gjør at du kan komme inn på høgskoler og universiteter dersom karakterene er gode nok. Noen studier stiller spesielle krav til fagkombinasjoner (spesiell studiekompetanse) eller har opptaksprøve.
Sola vgs har 4 Vg1-klasser på Studiespesialisering. På Vg2 og Vg3 må du velge programområdet realfag eller språk, samfunn- og økonomifag. Det finnes 2 varianter i matematikk på Vg1 og Vg2 (T og P), og 3 varianter fremmedspråk (tysk, fransk, spansk). Vg1 er felles for begge programområdene. På Vg2 og Vg3 er det noen forskjeller i krav til fellesfag og valg av programfag. Innenfor begge programområder må du ha minimum to programfag innen eget programområde helt til topps, det vil si både på Vg2 og Vg3. På Sola vgs kan du også velge de resterende 10 timene fra utdanningsprogram for idrettsfag. Tabellen nedenfor viser hvordan fag- og timefordelingen de ulike programområdene.

En klasse har på hvert trinn et tilrettelagt løp for minoritetsspråklige elever på utdanningsprogrammet Studiespesialisering. Elevene her følger et ordinært løp for studieretningen, men har et ekstra timetilbud i norsk og engelsk. Denne klassen har bare 15 elever.

Del denne artikkelen på:
Hvilke fag krever min utdanning?

Er du usikker på hvilke fag du skal ta, usikker på hva som kreves for å komme inn på studiet du ønsker å starte på etter du er ferdig på videregående? Informasjon om dette finner du på  samordnaopptak.no

vilbli.no gir deg svar på mange spørsmål

 vilbli.no er fylkenes felles informasjonside for søkere til videregående opplæring.