Distribusjon av jodtabletter i skolen

Jodtabletter er et aktuelt tiltak ved atomhendelser med utslipp av radioaktivt jod for å beskytte mot kreft i skjoldbruskkjertelen. Risikoen for slik kreft er størst hos barn, unge, gravide og ammende, men i spesielle situasjoner kan det også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år. 

 Opptak av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen kan blokkeres ved rask tilførsel av naturlig jod (jodtabletter). Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer. Jodtabletter skal bare tas etter råd fra myndighetene. 

Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler at alle kommuner har jodtabletter tilgjengelige for sine innbyggere i den mest sårbare målgruppen (barn, unge under 18 år, gravide og ammende). Det innebærer at tablettene bør gjøres tilgjengelig der barn og unge oppholder seg, også på dagtid som f.eks. i skoler og barnehager.

Distribusjon av jodtabletter i skoler og barnehager i Sola kommune

Ved en atomulykke vil skolen/barnehagen sørge for at ditt barn får jod for å forebygge kreft i skjoldbruskkjertelen. Dersom kommunen varsles i god tid, når det fortsatt er trygt å ferdes utendørs, vil foreldre få informasjon om å hente barnet hjem. Jod gis da av foreldre i hjemmet.

Statens strålevern anbefaler alle husstander med familiemedlemmer i risikogruppene å ha jod i hjemmet.

 

Reservasjon mot utdeling av jodtabletter

Dersom man ønsker å reservere seg mot utdeling av jod-tabletter bes det om at vedlagte skjema fylles ut og returneres til skolen/barnehagen.

 https://www.dsa.no/filer/a004a6cc4c.pdf

Informasjon om Jodtabletter på andre språk og ytterligere informasjon om distribusjon av jodtabletter til befolkningen finnes på hjemmesiden til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet:

Statens strålevern- Jodtabletter ved atomulykker

Del denne artikkelen på: