Medier og kommunikasjon

Dette er et svært populært valg blant våre elever. Det kan være mange grunner til populariteten, men en av dem er nok at du kan kombinere en praktisk fagutdanning med studiekompetanse. Så enten du har lyst til å bli fotograf eller bruke utdanningen som grunnlag for videre studier, er dette et godt valg.

Inntakskrav Vg1 : Fullført grunnskole.

Inntakskrav Vg2 : Fullført Vg1 medier og kommunikasjon.

Inntakskrav Vg3 : Fullført Vg2 medier og kommunikasjon.

Medier og kommunikasajon (MK) er en av de mest populære studieretningene i videregående skole, og det er også stor søkning til denne på Randaberg vgs. Gjennom arbeidet på MK skal elevene kunne planlegge, produsere og vurdere ulike medieprodukter. Elevene skal kunne vise evne til å formidle et budskap gjennom forskjellige uttrykksformer representert ved tekst, bilde og lyd.

Hovedemnene på MK er: Film, foto, tekst og design, lyd, webdesign, kommunikasjon og journalistikk.