Presentasjon av skolen

sveise

Randaberg videregående er en miljøskole med fokus på fysisk og psykososialt arbeidsmiljø som et fundament for et godt læringsmiljø.

Trivsel skapes og styrkes ved hjelp av sosiale og kulturelle arrangementer. Det tilrettelegges for aktiviteter også utenom skoletid. Skolen inngår ulike former for samarbeid og partnerskap med nærmiljøet, og samarbeid oppover og nedover i skoleverket.

Elevene er engasjerte og synlige i skolens utvalg og organer. Det foregår utveksling og utplassering av elever og lærere fra skolen til arbeidslivet og vice versa. Totalt er det ca. 850 elever og 145 ansatte som har sitt daglige virke ved skolen.

Del denne artikkelen på: