Om skolen

Randaberg videregående skole er en stor kombinert skole med utdanningsprogram for Studiespesialisering, Elektrofag, Medier og Kommunikasjon, Helse- og Oppvekstfag, Teknikk og industriell produksjon og Tilrettelagt opplæring.

Skolen har i overkant av 900 elever og 150 ansatte, og er plassert i Dusavika ca. 6 km. fra Stavanger sentrum.

Valgmulighetene ved skolen er mange, og med mange utdanningsprogram finner du muligheter innenfor flere interessefelt. Du kan velge studiespesialisering eller ulike yrkesfag. I tillegg tilbyr skolen også påbygging til studiekompetanse etter fullført Vg2 yrkesfag, yrkeskompetanse eller fag- og svennebrev. Påbygging gir deg de fagene du mangler for å få studiekompetanse dersom du i Vg1 velger yrkesfag. Les mer om mulighetene under fanen utdanningsprogram.

oversikt

 

Skolen har ansatte med høy kompetanse. Ansatte videreutvikler sin fagkompetanse og pedagogiske kompetanse gjennom etterutdanning, nettverkssamarbeid, erfaringsutveksling, egenutvikling og annet faglig arbeid. Mange ansatte har også utstrakt kontakt med næringslivet, og får på den måten nye impulser fra hva som rører seg i markedet. Hvert år har skolen ansatte som er veiledere for studenter ved universitetet.

Ved Randaberg vgs er det et godt skolemiljø. Et godt skolemiljø og klassemiljø er viktig for et godt læringsmiljø. Det er lange tradisjoner for et godt fellesskap ved skolen. Det sosiale liv i pauser byr også på mange muligheter. Elevene arrangerer selv egne sosiale aktiviteter i regi av elevråd, og miljøarbeidere tilrettelegger for spill av bordtennis, foosball og brettspill i lunsjpauser. Hver morgen tilbyr kantinen grøt for de som ønsker dette. Kantinen tilbyr for øvrig annet mat som kan kjøpes til elevvennlige priser. Ansatte ved skolen arrangerer også andre aktiviteter som skaper trivsel og kjekke dager. På skolens facebook-side kan du lese, se bilder og video av ulike aktiviteter på skolen.

 

Litt historie

10.12.82 ble det vedtatt i fylkestinget "å erverve Dreyers industribygg på Grødem i Randaberg". Dette var starten på et spennende ombyggingsprosjekt, og resulterte i en skole utenom det vanlige. Randaberg videregående skole var den første skolen i fylket som ble planlagt og bygget opp som en kombinert skole.

Elever og lærere måtte nytte felles areal og utstyr i en utstrekning som ikke tidligere var blitt praktisert. Forhåpentligvis har dette bidratt til å skape et "utfordrende og fullverdig undervisningsmiljø" slik det stod formulert da arbeidet tok til.

I dag fremstår skolen med en bredde av muligheter. Her finner du noe for deg!