Skoleruten

Planleggingsdager, skolestart osv. 2017-2018
gymlærer
SKOLERUTE FOR RANDABERG VIDEREGÅENDE SKOLE  2017 – 2018 

 I skoleruta for 2017 – 2018 gjeld følgjande som forskrift og kan ikkje endrast: 

 Første skoledag for elevane, tidspunkt for haust- og vinterferie og to felles 

 planleggingsdagar, ein i hausthalvåret og ein om våren. Elevane skal ha 190 skoledagar.

                                                                                                                                       Antall dager

August Skolestart for elevane tors. 17. 11
     
September   21
     
Oktober Haustferie veke 41 (9.- 14.okt.) 17
     
November Felles planleggingsdag tys. 14. 21
     
Desember Siste skoledag for elevane tors. 21. 15
     
Januar Planleggingsdag tys. 2. 21
     
Februar Vinterferie veke 7. (12- 16. feb.) Felles planleggingsdag ons. 28. 14
     
     
Mars Påskeferie (26. mars - 2. april) 17
     
April Påskeferie (1. og 2. april) 20
     
Mai Off. Høgtidsdagar tys 1., tors 10.,  tors 17. og  man 21.  17
  Fridagar fre 11. og fre 18.  
     
Juni Siste skoledag for elevane fre 22. 16

                                                                                                                                       Totalt 190 dagar