Vg2 Landbruk og gartnernæring

landbruk_vg2

På landbruk arbeider du med produksjon og tjenesteyting knyttet til gården. Du lærer blant annet om jord, planter, dyr, teknologi og økonomi innen ulike produksjoner og aktiviteter. Utdanningen handler også om forvaltning av naturressurser og næringsdrift med utgangspunkt i lokale ressurser. Som på Vg1 veksles det mellom undervisning i klasserom og i gruppe i skolens praktiske avdeilnger eller i bedrifter. Når du går Vg3 Landbruk blir du agronom.

Gartner

Gartner er for deg som er interessert i planter, hage, veksthus eller frukt og bær. Etter Vg1 natbrubruk går du Vg2 Landbruk og gartnernæring, før du avslutter med Vg3 Gartnernæring på skole. 

Generell studiekompetanse

Dersom du tar studiekompetanse, har du nærmest ubegrenset med jobbmuligheter, men du må studere videre. Når du går naturbruk, kan du få studiekompetanse ved å ta Vg3 Naturbruk (studieforberedende) eller Vg3 Allmennfaglig påbygging. VG3 Naturbruk gir studiekompetanse med mulighet for videre studier ved høyskole eller universitet.

Yrkeskompetanse

De fleste fagene innenfor naturbruk, gir yrkeskompetanse. Du får brede muligheter ved å ha fagbrev, og ikke minst får du en større og mer attraktiv sosialkompetanse. Du kan få arbeid innen ulike naturbruksyrker som krever forståelse for sammenhengen mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet. Etter endt læretid og fullført fagbrev, har du mulighet for å studere videre på fagskole.

Velg landbruk - En utdanning for deg. Hefte på 32 sider om yrker og utdanninger i landbruket som passer for elever på ungdomsskole og videregående skole. Heftet er laget av prosjektet Velg Landbruk, trykket utgave kan bestilles i nettbutikken på bondelaget.no. 

Grønn utdanning. Brosjyre på 16 sider som handler om hvilke karrieremuligheter man har etter å ha gått naturbruk. Brosjyren er utviklet i 2015 av Kompetanseløft trøndersk landbruk men artiklene er like aktuelle i hele landet.

Vilbli.no er fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Her finner du relevant informasjon om landbruksfaget. 

På nettsidene til Utdanningsdirektoratet finner du læreplaner, beskrivelse av programfagene, kompetansemål, vurdering, formål og struktur. 

Naturbruksfilmen 2015

Øksnevad vgs. Hallvar.

Øksnevad vgs. Daniel.

Øksnevda vgs. Ida.

Øksnevad vgs. Rektor - Velkommen til Øksnevad vgs. 

Øksnevad vgs. En dag i fjoset.

Øksnevad vgs. Potting i skolens veksthus. 

Del denne artikkelen på:

Vg1 naturbruk eller tilsvarende.

Fellesfag (252 timer)
56  Engelsk
56  Kroppsøving
56  Norsk
84  Samfunnsfag

Felles programfag (477 timer)
197  Forvaltning og drift
280  Produksjon og tjenesteyting

Prosjekt til fordypning (253 timer)
253  Prosjekt til fordypning

Kjell-OEystein-Haakonsen

Dersom du har spørsmål om landbruk kan du ta kontakt med avdelingsleder Kjell Øystein Håkonsen.
Telefon:
51921820 / 99 27 77 05
Epost:
kjell.oystein.hakonsen@skole.rogfk.no