Fag:

Fellesfag (336 timer)
84  Engelsk
56  Kroppsøving
84  Matematikk
56  Naturfag
56  Norsk

Felles programfag (477 timer)
140  Naturbasert aktivitet
337  Naturbasert produksjon

Prosjekt til fordypning (168 timer)
168  Prosjekt til fordypning. 

Del denne artikkelen på: