Programfag 2019 - 2020

Nettskolen Rogaland er opprettet for å gi deg muligheten til å ta fag og mindre kurs som skolen ikke har mulighet for å tilby deg. Vårt tilbud er i hovedsak rettet inn mot fag i studieforberedende utdanningsprogram.

nettelever

Fra og med 1. august 2014 er det ny inntaksforskrift. Den finner du i  opplæringslova og i den  lokale forskriften.

For studiespesialiserende studieretning:

På websiden kan du finne mer om vårt tilbud i skoleår 2019 - 2020 (se på venstre side). 

For mer informasjon om fagene, kan du ta opp kontakt med kontaktperson (se på høyre side) eller med rådgiver på din skole.