Rettslære 1 og 2

Rettslære 1 (Gerardo Osorio Diaz)

Har en 17-åring lov til å gifte seg? Kan en 16-åring ta opp et forbrukslån? Har barnebarn rett til å arve besteforeldre? Kan du nekte å jobbe overtid? Kan du si opp jobben hvis du synes den er kjedelig? Når kan du kreve ferie og feriepenger? Hva er seksuell trakassering? Er det lov å bruke vold hvis det skjer i selvforsvar? Blir straffen lavere hvis ugjerningen skjedde i ruspåvirket tilstand? Hvorfor begår noen straffbare handlinger? Hvorfor og hvordan straffer samfunnet forbrytelser? Hvordan er gangen i en straffesak?

Dette er eksempler på spørsmål elever i rettslære 1 arbeider med. Som du kan se, er ikke dette bare spørsmål som er forbeholdt advokater og dommere i rettssalen. Rettslærefaget handler i det hele tatt om spørsmål som angår oss som medlemmer av et rettssamfunn, altså er det et fag for alle - ikke bare for elever som vil studere juss etter videregående. Rettslære 1 gir deg innsikt i familierett, arverett, arbeidsrett og likestilling, strafferett og rettergang. Gjennom arbeid med lærestoff og oppgaveløsning vil du få kunnskap og ferdigheter som vil komme til nytte i livet utenfor skolen!

Rettslære 2 (Kine Holden Meling)

Kan en 9-åring bli erstatningsansvarlig? Hva er egentlig ytringsfrihet? Er det straffbart å legge ut personlige opplysninger om andre på sosiale medier? Kan du trekke et bud du la inn i en budrunde ved et boligsalg? Når kan du kreve at selgeren reparerer varen? Når har du angrerett? Hva er villedende markedsføring? Har du klagerett på en standpunktkarakter? Har læreren din taushetsplikt om karakterene du får? Kan du gå, sykle, bade og telte hvor du vil i naturen?

Dette er eksempler på spørsmål elever i rettslære 2 arbeider med. Som du kan se, er ikke dette bare spørsmål som er forbeholdt advokater og dommere i rettssalen. Rettslærefaget handler i det hele tatt om spørsmål som angår oss som medlemmer av et rettssamfunn, altså er det et fag for alle - ikke bare for elever som vil studere juss etter videregående. Rettslære 2 gir deg innsikt i erstatningsrett, menneskerettigheter, avtalerett, kjøpsrett og forbrukerrett og forvaltningsrett. Gjennom arbeid med lærestoff og oppgaveløsning vil du få kunnskap og ferdigheter som vil komme til nytte i livet utenfor skolen!

Rettslære
Del denne artikkelen på:
Lenker
Kontaktperson