Reiseliv og Språk 1 og 2

– et fag innen programområdet språk, samfunnsfag og økonomi

Er du interessert i:

 • Reiser og opplevelser
 • Nye land, kulturer og kulturforskjeller
 • Språk
 • Å treffe nye mennesker
 • Å bli kjent med en internasjonal næring

Da er dette faget for deg!
Reiseliv og språk 1 er delt inn i to hovedområder. Her lærer du blant annet om:
Språk og kultur

 • Kommunikasjon, guiding og formidling av reiselivsrelaterte emner på norsk og engelsk
 • Andre land, religioner, kulturer og kulturforskjeller

Reiselivsproduktet

 • Reiselivsnæringen 
  • Det helhetlige reiselivsproduktet
  • En internasjonal næring
  • Markedsplanlegging
  • Bærekraftig reiseliv

Reiseliv og språk 2 er også delt inn i to hovedområder. Her lærer du blant annet om:
Språk og kultur

 • Interkulturell forståelse
 • Norsk og samisk kulturhistorie
 • Kommunisere om, og presenterer reisefaglige emner
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere en reise til utlandet
 • Reiselivsjournalistikk

Reiselivsutvikling

 • Trender i reiselivet
 • Verdiskapning og innovasjon
 • Reiseliv, geografi og klima
 • Markedsplanlegging og utvikling av en reiselivsdestinasjon
 • Presentere reiselivsprodukter og destinasjoner

Som en del av opplæringen inngår også studietur i Vg3. Nærmere informasjon gis ved studiestart. 

Vi bruker engelsk som fremmedspråk, og du skal lære å kommuniserer på en hensiktsmessig måte i ulike reiselivsrelaterte situasjoner. Bruk av Powerpoint som presentasjonsverktøy av ulike reiselivsprodukt og destinasjoner er også en del av opplæringen.

Reiseliv og Språk
Del denne artikkelen på:
Lenker
Kontaktperson