Psykologi 1

Psykologi handler om deg og meg, om mennesket og om forholdene oss mennesker i mellom. Hvordan og hvorfor handler, tenker og føler vi mennesker som vi gjør? Dette er de grunnleggende spørsmålene faget forsøker å finne svar på. En utvidet kunnskap og forståelse for våre tanker, følelser og handlinger vil være nyttig og relevant i alle livets sammenhenger. 

I videregående utdanning er faget Psykologi inndelt i to 5-timers programfag; Psykologi 1 og Psykologi 2. Disse to fagene kan tas uavhengig av hverandre. Dette aret tilbyr Nettskolen Psykologi 2.I Psykologi 2 får man standpunktkarakter og kan trekkes ut til skriftlig eksamen eller muntlig eksamen. Programfaget består av fire hovedområder:

  1. Psykologien i dag: Hovedområdet handler om ulike psykologiske retninger innen dagens psykologi, og om psykologiens bruksområder i samfunnet.
  2. Sosialpsykologi: Hovedområdet handler om individet som en del av det sosiale fellesskapet. Det dreier seg om grupper, roller, verdier og holdninger, og om sosial kompetanse, ledelse og makt.
  3. Kommunikasjon: Hovedområdet handler om ulike kommunikasjonsmåter og samhandling. Det dreier seg om kommunikasjon på tvers av og innenfor ulike kulturer. Det omfatter også kommunikasjon knyttet til massemedia og digital kommunikasjon. Kildebruk og kildekritikk inngår i hovedområdet.
  4. Helsepsykologi: Hovedområdet handler om ulike typer forebyggende helsearbeid. Det dreier seg om ulike psykiske vansker, og hvordan disse kan forebygges og behandles.
Psykologi
Del denne artikkelen på:
Lenker
Kontaktperson