Markedsføring og ledelse 1 og 2

Markedsføring og ledelse 1

Markedsføring og ledelse 1 er et fag som har hovedfokus på markedsføring, men som også er innom ledelse. Det er et spennende fag som favner vidt, og uansett hva du gjør senere i livet, vil du helt sikkert få bruk for noe av det du lærer. 

Markedsføring handler om å spre et budskap og gjennomføre aktiviteter som både vekker opp og dekker våre behov. De som driver med markedsføring er hovedsakelig organisasjoner og bedrifter som har som mål å tjene penger på virksomheten sin, men også andre aktører som bloggere, musikere, fotballspillere/idrettsstjerner og kjendiser driver markedsføring/profilering både av seg selv og sine sponsorer. Disse aktørene benytter blant annet sosiale medier for å spre sitt budskap. 

Ideelle organisasjoner derimot ønsker å formidle politiske budskap eller påvirke holdninger og verdier. Uansett hva som er bedriftene og organisasjonenes mål, så er disse vanskeligere å nå uten markedsføring. 

I Nettfaget Markedsføring og ledelse 1 vil du måtte jobbe mye på egenhånd. Noen ganger blir det også lagt opp til gruppearbeid (dersom det lar seg løse rent praktisk). Læreren vil legge ut nye aktiviteter på It's Learning hver uke. Aktivitetene skal hjelpe deg i læringsprosessen, og inkluderer lesing, videoer, lenker til aktuelle sider, kompendier/sammendrag og ikke minst oppgaveløsning. Oppgavene skal besvares og alle innleveringene gis det tilbakemeldinger på. Det vil også bli klassiske (skriftlige) prøver på skolen der du går til daglig med jevne mellomrom.

Nettlærer Markedføring og ledelse 1 fra august 2015:  Einar Hanakam.

Markedsføring og ledelse 2

Markedsføring og ledelse 2 bygger på Markedsføring og ledelse 1, og det du lærte der. Du vil kjenne igjen noe av det du lærte forrige skoleår, men det er hovedsakelig nytt stoff. 

Du vil lære om grunnleggende markedsføring og om de overordna beslutningene som ligger til grunn for alle markedsføringsaktiviteter i en organisasjon. Det vil også bli fokus på innhenting av informasjon fra markedet gjennom konkurrentanalyser og markedsundersøkelser. En vil se nærmere på merkevarebygging, og gå i dybden på strategier knytta til konkurransemidlene. Til slutt vil du få en innføring i organisasjonslære, med fokus på personalutvikling og ledelse, og bærekraftig forretningsdrift. 

Nettfaget Markedsføring og ledelse 2 er bygd opp rundt samme lest som Markedsføring og ledelse 1. Dette betyr at vil du måtte jobbe mye på egenhånd. Læreren vil legge ut nye aktiviteter på It's Learning hver uke. Aktivitetene skal hjelpe deg i læringsprosessen, og inkluderer lesing, videoer, lenker til aktuelle sider og ikke minst oppgaveløsning. Oppgavene skal besvares enten individuelt eller i grupper, og alle innleveringene gis det tilbakemeldinger på.

Nettlærer Markedføring og ledelse 2: Nina V. Sæbø.

M&L
Del denne artikkelen på:
Lenker
Kontaktperson