Kultur og Kommunikasjon 1

Kultur og Kommunikasjon er ikke et helt nytt fag i Nettskolen Rogaland.

Kultur og Kommunikasjon er en spennende sammensetning av temaer som er beslektet med både norsk, samfunnsfag og mediekunnskap.

Faget tar utgangspunkt i dagens virkelighet. Norge er et flerkulturelt samfunn, og kulturelle strømninger fra hele verden preger vår hverdag. Det er behov for kunnskap om andre kulturer, og i dette faget skal du lære mer om hva som skjer når ulike kulturer kommuniserer.

Faget ser dessuten på sammenhenger mellom kultur, normer og identitet. Gjennom sammenligning av tekster fra mange land og kulturer vil du få økt bevissthet om for eksempel hvordan tekster bidrar til å bevare kulturer og kunnskapene deres. 

I dette programfaget skal du tolke samtidstekster, tekster fra ulike epoker, og både tradisjonelle og sammensatte tekster. 

Du vil få studere komposisjonen i visuelle og auditive uttrykk, og skal bruke digitale hjelpemidler, både til innsamling av materiale, og til å presentere arbeidene dine for et publikum.

Du får lære teorier om kultur og kommunikasjon, og se på utfordringer for samhandling mellom personer med ulik kulturbakgrunn

 Mer info om faget... (video på vimeo).

Kommunikasjon og Kultur
Del denne artikkelen på:
Lenker
Kontaktperson