Historie og filosofi 1 og 2

Vil du lære mer historie og samtidig få en innføring i filosofi? Er du nysgjerrig på hvordan viktige tanker har oppstått og hvilken innflytelse de kan ha hatt på den historiske utviklingen? Da er dette faget for deg.

Historie og filosofi er et programfag som man kan studere over to år, men som er delt i to, 5 + 5 timer. Faget ser på myter, ideer og filosofiretninger som har vært dominerende i særlig Europa, og hvordan de har påvirket eller vært resultat av den historiske utviklingen. Faget krever at man er villig til å lese og åpne seg for uvante forestillinger, men er samtidig også et drøftende fag som bør appellere til samfunnsbevisst og diskusjonsglad ungdom.

Historie og filosofi 1 tar for seg hvordan menneskene har tenkt eksistensielt og politisk fra oldtiden til i dag. Eksempler på slike spørsmål er ”hva vil det si å være et menneske”, ”hva er sannhet”, ”hva er det gode samfunn”, ”hvem bør herske”? De dominerende ideer og filosofier blir satt inn i et historisk og samfunnsmessig perspektiv. Du vil få standpunktkarakter og kan bli trukket ut til muntlig eksamen.

Historie og filosofi 2 tar for seg tiden fra omkring 1850 og til i dag, det som vi ofte kaller ”den moderne tid”. Men hva menes egentlig med det? Det er noe som drøftes, fordi det representerer en tidstypisk forestilling. Likeså synet på og betydningen av vitenskap, de moderne filosofiske retningene (særlig eksistensialismen) og ideologiene og en del annet som vi har vært og er opptatt av. Du vil få standpunktkarakter og kan bli trukket ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen.

Historie og Filosofi
Del denne artikkelen på:
Lenker
Kontaktperson