Geofag 2

Geofag er for deg som syntes emnene i geografi på Vg1 var spennende, og noe du kunne tenke deg å lære mer om. I geofag 1 og 2 får du mulighet til å fordype deg i grunnlaget for menneskelig aktivitet på jorda; nemlig berggrunnen, løsmassene, vannet og lufta som omgir oss. 

Disse naturressursene sees i sammenheng med samfunn og økonomi. Som elev i geofag skal du for eksempel kunne vurdere hva som er årsaken til de mange typer naturkatastrofer som rammer jordkloden, og hva vi mennesker kan gjøre for å forebygge og begrense skadeomfanget når katastrofen rammer.

Andre sentrale tema i geofag er geologi, jordskjelv, vulkaner og tsunamier, meteorologi, isbreer, skred og global oppvarming. En rød tråd i faget er å gi deg som elev kompetanse til å vurdere hvordan menneskelig aktivitet påvirker det naturlige livsmiljøet på jorda. En del av denne kompetansen innebærer å erfare naturvitenskaplige forskningsmetoder i praksis; i geofag 1 skal du undersøke et område utenfor Skandinavia digitalt, i geofag 2 skal du velge deg et område i ditt lokalmiljø for nærmere undersøkelse.

Nettskolen tilbyr undervisning i geofag 1 og geofag 2 annethvert år. Skoleåret 2016/2017 tilbys geofag 1. Geofag 1 og 2 bygger ikke på hverandre, så det spiller ingen rolle hvilket fag du begynner med. Det viktigste er at du velger geofag!

Nettlærer Geofag 1 og 2 fra august 2015:  Torstein Hjort

Geofag
Del denne artikkelen på:
Lenker
Kontaktperson