Fremmedspråk (vg3)

Nettskolen tilbyr fremmedspråk nivå III som programfag i fagene spansk, fransk og tysk. 

Kapasiteten for nettskolen er pr i dag to grupper i tysk, to grupper i spansk og en gruppe i fransk (30 elever pr gruppe). Skulle det bli stor søkning vil vi fortløpende vurdere om vi skal utvide gruppene, eventuelt ha flere grupper. Organisatorisk blir undervisningen levert slik: Hver gruppe har en lærer som hovedlærer. Denne læreren sørger for progresjonen, følger opp alt det skriftlige arbeidet og holder den daglige kontakten med elevene via It´s Learning. Det er ingen undervisning i sanntid. I tillegg er det en lærer på hver skole som har ansvar for å følge opp og vurdere den muntlige delen av faget. Da det er krevende å jobbe med språkfag på nivå III i så stor grad på egen hånd, egner dette faget seg for elever som har et godt faglig grunnlag fra Vg2 nivå II, og som liker å jobbe selvstendig.

Alle fagene har fem dager satt av i løpet av skoleåret til å delta i intensiv opplæring i muntlige ferdigheter. Dagene planlegges og gjennomføres av hovedlærer for faget/gruppene. Elever som tar fremmedspråk på nivå III får ett tilleggspoeng.

Hovedlærere er: Hilde Sonesen og Helena Eracleous Hallgren, spansk; Liva Bodil Kalvik, fransk og Irene Pedersen, Annett Titlestad og Siri Gjervan, tysk.

Tysk1
Del denne artikkelen på:
Lenker
Kontaktperson