Programfag 2019 - 2020

Nettskolen Rogaland er opprettet for å gi deg muligheten til å ta fag og mindre kurs som skolen ikke har mulighet for å tilby deg. Vårt tilbud er i hovedsak rettet inn mot fag i studieforberedende utdanningsprogram.

nettelever

Fra og med 1. august 2014 er det ny inntaksforskrift. Den finner du i  opplæringslova og i den  lokale forskriften.

For studiespesialiserende studieretning:

  • I Vg2 må du velge mellom to hovedretninger, enten realfag eller samfunnsfag og språk.
  • I Vg3 må du velge å gå videre i minst to av programfagene fra Vg2.
  • Du får ekstra fordypningspoeng for alle realfagene og programfag språk.

På websiden kan du finne mer om vårt tilbud i skoleår 2019 - 2020 (se på venstre side). 

For mer informasjon om fagene, kan du ta opp kontakt med kontaktperson (se på høyre side) eller med rådgiver på din skole.

Nettskolen Rogaland er opprettet for å gi deg muligheten til å ta fag og mindre kurs som skolen ikke har mulighet for å tilby deg. Vårt tilbud er i hovedsak rettet inn mot fag i studieforberedende utdanningsprogram.

Denne lille video snutten forteller litt om hvordan nettundervisningen er organisert og hvordan det er å være nettelev.

Lenker
Kontaktperson