Kontaktpersoner

Koordinatorer på distriktsskolene: 

Jofrid Hetland Vik 
Rådgiver 
Strand videregående skole 
95 79 94 10 
Send e-post
Gjertrud Margit Helland
Avdelingsleder
Ølen videregående skole
97 76 65 56
Send e-post
Kristin Svendsen 
Avdelingsleder 
Dalane vidaregående skule 
40 06 93 86 
Send e-post
Martijn Bellemakers
Koordinator NR
Sauda videregående skole 
52 78 56 60 
98 06 38 23 
Send e-post

 

Kontaktpersoner på skolene:

Randi Rønneberg Bustnes
Avdelingsleder for språk
Bryne vidaregåande skule
Tlf: 51523129/93262504
Send e-post
Heidi Ommundsen
Adjunkt m/tillegsutdanning 
Hetland vidaregåande skule 
93852745
Send e-post
Thoralv Bakke 
Avdelingsleder 
Kopervik vidaregående skule 
47 66 79 66 
Send e-post
Idar Ree
Avdelingsleder
Sandnes vidaregående skule 
97 48 86 12 
Send e-post
Kari Handeland 
Rektor 
Skeisvang videregående skole 
91 33 84 86 
Send e-post
Jorunn Elise Omdal Kvamme
Avdelingsleder dans, drama og språk
Skeisvang videregående skole
52 70 37 23
95 16 37 07
Send e-post
Eivind Sedberg 
Avdelingsleder 
St. Olav videregående skule 
47 25 95 77
Send e-post
Bård Børresen Lien
Avdelingsleder
Sauda videregående skole
51 92 28 05
Send e-post
Siri Emilie Bjørge
Avdelingsleder
St. Svithun videregående skole
95 76 95 75
Send e-post
Finn Morten Jacobsen
Avdelingsleder
Vardafjell videregående skole
97 73 00 51
Send e-post
Kirsten Marie Skorge
Avdelingsleder
Randaberg videregående skole
97 53 29 98
Send e-post
Silje Nåstad Svennevig
Avdelingsleder
Vågen videregående skole
92 46 47 78
Send e-post
Linda Helen Imsland
Avdelingsleder 
Sola vidaregåande skule 
41 68 32 16 
Send e-post
Linda Stave
Avd.leder elevretta tjenester
Sola videregående skule
45 18 21 04
Send e-post
Rannveig Edland
Avdelingsleder 
Bergeland vidaregåande skule 
90 21 64 45 
Send e-post
Del denne artikkelen på: