Nettskolen Rogaland

Nettskolen Rogaland tilbyr undervisning via nettet. Vårt tilbud omfatter programfag og Språkfag for Studieforberedende utdanningsprogram; intensiv eksamensforberedende kurs (høst- og vårskolen) og generelle studiekompetanse for voksne (norsk, historie og naturfag).

Uten fastlagt undervisningstid og vanlig direktekontakt med faglærer møter både lærere og elevene nye utfordringer til struktur og systematikk i arbeidet. Nettskolen Rogaland er et kontaktskapende samarbeid og døråpner til moderne arbeids- og studiemetoder.

Vil du vite mer om Nettskolen Rogaland? Bare ta kontakt ved Nettskolen Rogaland.

Nina Martinus 
Leder for Nettskolen
Seksjon opplæring i skole 
+47 99 22 39 30 
Send e-post

Martijn Bellemakers, PhD
e-Pedagog
Sauda videregående skule 
+47 51 92 28 15 
+47 98 06 38 23 
Send e-post

Helena Eracleous Hallgren
e-Pedagog
Bergeland videregående skule 
+47 51 56 94 78
+47 91 84 91 98
Send e-post