Hvordan er det å være elev i Nettskolen Rogaland?

Nettskolen Rogaland er opprettet for å gi deg muligheten til å ta fag og mindre kurs som skolen ikke har mulighet for å tilby deg. Vårt tilbud er i hovedsak rettet inn mot fag i studieforberedende utdanningsprogram.

Denne lille video snutten forteller litt om hvordan nettundervisningen er organisert og hvordan det er å være nettelev.

Verktøy og læremidler

Vi samarbeider med dedikerte lærere fra de videregående skolene i fylket for å gi deg et best mulig faglig tilbud og en oppfølging som gjør at du kjenner deg ivaretatt.

Nettfagene organiseres via læringsplattformen It’s Learning.  Her vil du finne planer for arbeidet i faget, kompetansemål, vurderingskriterier, informasjon om innleveringer og prøver, læringsvideoer, dag for dag-informasjon, m.m. I tillegg kan det være aktuelt å bruke lukket Facebook- gruppe, chatroom eller diskusjonsforum. Dette avgjør lærer og elever i fellesskap i hvert enkelt fag. Lærestoffet vil i all hovedsak være digitalt. Det kan være hentet fra NDLA, produsert av læreren eller hentet fra andre åpne kilder. I noen fag kan det også være aktuelt å bruke lærebok i tillegg.

Kommunikasjon

God kommunikasjon mellom deg og lærer er avgjørende for å lykkes i Nettskolen. Siden lærer og elev ikke treffes flere ganger i uka på skolen, må oppfølgingen skje gjennom bruk av skriftlige tilbakemeldinger og ved nettmøter ved hjelp av Skype eller andre kommunikasjonsverktøy. I hvert enkelt fag vil læreren gjøre avtaler om hvordan nettmøter skal organiseres. Slike nettmøter er avgjørende for utviklingen din i faget og er derfor obligatoriske. Hver uke er det også obligatoriske innleveringer. Disse innleveringene kan være ulike i lengde og faginnhold alt etter hva man arbeider med i faget på det tidspunkt. Du kan bruke dine medelever og læreren til å hjelpe deg i arbeidet. Etter en gitt dato vil det foreligge løsningsforslag til innleveringene du har arbeidet med. Du kan be faglærer om hjelp når du måtte ønske, og du vil vanligvis få svar samme dag. I løpet av året vil du få flere formelle vurderinger med karakter. Oversikt over karakterene dine vil du finne i Skolearena.

Vi vil gjerne at du skal lære av vurderingene som du får. Det er derfor av stor betydning at du arbeider grundig med de vurderingene faglærer gir deg, og at du selv tenker gjennom og blir bevisst på hvordan du utvikler deg i faget. Dine egenvurderinger må du melde tilbake til læreren. Derfor vil vi at du skal gjøre en egenvurdering av arbeidet ditt samtidig som du får en begrunnelse av faglærer.

Vurderingene fram mot sluttvurderingsperioden er å se på som underveisvurdering. Målet er at du gjennom vurderingen skal bli klar over hva du kan på et gitt tidspunkt og hva du må arbeide mer med.

Frihet og ansvar

Å være elev i nettskolen er både givende og utfordrende. Organisering av nettfagene gir deg en annerledes skolehverdag med mer frihet, men også mer ansvar. For noen kan dette oppleves utelukkende positivt, mens andre opplever det som en utfordring. Store deler av undervisningen foregår asynkront, noe som betyr at du ikke trenger å delta på en forelesning på et bestemt tidspunkt eller sted. Du kan selv velge hvor og når du vil arbeide med faget. Du må være motivert og synes det er greit å jobbe selvstendig.  Å være elev i nettskolen krever altså at du klarer å strukturere deg selv. Nettlæreren vil hjelpe deg med dette både i planlegging av arbeidet med faget og i gjennomføringen. I samarbeid med deg vil vi forsøke å skape et godt læringsmiljø som gjør at du lykkes med faget/kurset du har valgt å ta i Nettskolen.

Nettskolen
Del denne artikkelen på:
Kontaktperson