Bylivkonferansen - Inkluderende steder 18.10.17

Antall svar: 150

Navn Organisasjon/firma
Per Anda Rogaland fylkeskommune
Bente Pettersen Haugesund kommune
Aslaug Tangeraas Sauda kommune
Michael Gräfe Karmøy kommune
Asbjørn Birkeland Sauda kommune
Knut Sunnanå Karmøy kommune
Helga Idsøe Kloster Rogaland fylkeskommune
Anne Elisabet Askeland Bokn kommune
Linda Christine Olsen Tysvær kommune
Ann-Kristin Dahle Tysvær kommune
Haldis Karine Nilsen Hjelmeland kommune
Thorstein Holtskog Tysvær kommune
Elin Schanche Rogaland Høyre
Jan-Kåre Ruud Randaberg kommune
Karen M Ilstad Haugesund kommune
Ragnhild Bakkevig Haugesund kommune
Britt Ellingsdalen Rogaland fylkesbibliotek
Anne Liv Tønnessen Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus
Linda Nilsen Ask Regionalplanavdelingen
Andreas Fadum Haugstad BYLIVsenteret - NAL
Alf Waage BYLIVsenteret - NAL
Øystein Bull-Hansen BYLIVsenteret - NAL
Perann Sylvia Stokke BYLIVsenteret - NAL
Svein Ø. Lauknes Helse Fonna HF
Bente Marie Johansen Rennesøy kommune
Elisabeth Wallace Haaland Rogaland fylkeskommune
Andreas Fløgstad Sauda kommune
Tore Glette-Iversen Rogaland fylkeskommune
Yvonne van Bentum Time kommune
Ingvild Hovind Sauda kommune
Odd Stangeland Eigersund kommune
Olav Hafstad Lund kommune
Kari Sjursen Hå kommune
Anne Reidun Garpestad Time kommune
Jarle Stunes Karmøy kommune
Tone Eikeland Sokndal kommune
Annette Sæther Haugaland Vekst IKS
Ingvild Vikse Johansen Rogaland fylkeskommune
Håkon Liknes Karmøy kommune
Arne Valen FRivillig Rogaland
Susan Borg Karmøy kommune
Per Inge Eriksen Karmøy kommune
Svanhild Andersen Karmøy kommune
Sigmund Sørensen Karmøy kommune
Jan Birger Medhaug Karmøy kommune
Didrik Hereid Karmøy kommune
Gunnvald Aadland Karmøy kommune
Tove Mette Knutsen Karmøy kommune
Odd Inge Olsen Karmøy kommune
Hein Arve Varne Karmøy kommune
Inger Karin Damm Karmøy kommune
Tor Inge Skogland Karmøy kommune
Tor Jacobsen Karmøy kommune
Ståle Landaas Karmøy kommune
Ove Røys Karmøy kommune
Anne Katrine Lycke Stavanger Turistforening
Ole Johan Vierdal Vindafjord kommune
Børge Goa Hå kommune
Ole Vikse Hå kommune
Heidi Bjerga Rogaland fylkeskommune, folkevalgt
Erik Baust Vindafjord Kommune
Anita Ellefsen Hus Strand kommune
Randi Karin Habbestad Sauda kommune
Ingvild Hovind Sauda kommune
Torfinn Ingeborgrud Rogaland fylke
Leif Malvin Knutsen Karmøy kommune
Asbjørn Birkeland Sauda kommune
Ingrid Lea Mæland Trygg Trafikk
Gerd Signy Omland Hå kommune
Kåre Bua Bokn kommune
Ragnhild Aanestad Klepp kommune
Fay Veronika Kristensen Strand kommune
Haldis Karine Nilsen Hjelmeland kommune
Grete Haugen Sandvik Ryfylkebiblioteket Hjelmeland
Geir Ims Ryfylke IKS
Anne Irene Myhr Distriktssenteret
Rune Flage Rogaland fylkeskommune
Anette Espedal Bjerkreim kommune
svanhild hjorteland gbada Hjelmeland kommune
Alf Helge Greaker Bømlo kommune
Ingunn Kalvik Sauda kommune / Ryfylkebiblioteket Sauda
Kåre Ingvar helland Frivilligrogaland
Gerd Helen Bø Suldal kommune
Håkon Randal Karmøy kommune
Tom Gyran Rogaland Fylkeskommune
Mirjam Ydstebø Kvitsøy kommune
Gro Sandkjær Hanssen NIBR
Gunhild Moe Liv på Nes
Åshild Vetrhus Liv på Nes
Anne Grødem Randaberg kommune
Kathrine Svangtun Kathrine Svangtun kulturarkitekter
Aksel Tjora NTNU
Karin Høyland NTNU
Ole Jacob Flæten Flæten kommune
Gisle Heggebø OMEGA AREAL AS
Hilde Gunn Bjelde Finnøy kommune -
Else May Sevheim Finnøy kommune
Anne Woie Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Magne Fjell Randaberg kommune
Marit Larsen Suldal kommune
Torbjørn Guggedal Suldal kommune
Aud Marit Hauge Suldal kommune
Bjørn Laugaland Hjelmeland kommune
Wenche Østensen Clarke Stavanger kommune
Kristin Fjel
Øyvind Skaar Multiconsult Norge AS, Avd. Stord
Helge Koll-Frafjord Kvitsøy kommune
Kristin Fjeld-Eiken Stavanger kommune
Jan G. Auestad Rogaland fylkeskommune
Åshild Marie Øverland Sauda kommune
Rasmus Davidsen Rogaland fylkeskommune Samferdselsavdelingen
Åslaug Nyhamn Rennesøy kommune
Sissel Aarvik Vindafjord kommune
Elisabeth Kynbråten Haugesund kommune
janneth ur nessa finnøy kommune
Ingrid Fossåskaret Stavanger kommune
Kjersti Helene Haarr VID vitenskapelige høgskole, Sandnes
Pål Morten Borgli 971045698
Jan Ove Øksendal Lund Næringsutvikling AS
Sissel Bakke Rogaland fylkeskommune
Gunn-Marit Lygre Rogaland KrF
Kent G. Dagsland Håkull Haugesund kommune
Gustav Løge Fosse Rogaland fylke - KrF
Ada Scheffler Haugesund kommune, Enhet for byutvikling, plan
Ingrid Johannessen Vindafjord kommune
Øystein Ertresvåg Statens vegvesen Oslo
Monica Håland Tannhelse Rogaland
Lars Roald Kringeland Norconsult
Hanne Navdal Vatnaland Stavanger kommune
May Britt Vikingstad Cowi AS
Hjørdis Hausken cowi haugesund
Ingvild Foldøy Grutle COWI AS
Knut-Arild Sørensen FRILUFTSRÅDET VEST
Paal Kloster Rogaland fylkeskommune
Anja Urdal Vinje COWI
Ingvild Gjerdset Møre og Romsdal fylkeskommune
Rune Kloster Tvedt Sauda kommune
Ruth Gausvik Tannhelse Rogaland
Eirik Sand Randaberg kommune
Stefanie Mueller Rogaland fylkeskommune
Anna Katharina Kraus Randaberg Kommune
Kari Klynderud Sundfør Oppland fylkeskommune
Christine Haver Rogaland fylkeskommune
Helge Koll-Frafjord Kvitsøy kommune
Solveig Ege Tengesdal Rogaland fylkeskommune
Helge A. Haga Fylkesmannen i Rogaland
Knut Harald Dobbe Fylkesmannen i Rogaland
Oddny J. Baustad arkitektfirmaet knut kolstø as
Arne Bergsvåg Rogaland fylkeskommune
Alexandria Algaard ALEXANDRIA ALGARD Architects