Nettverksmøte for rådgivere mino 130318

Antall svar: 32

Fornavn Etternavn Arbeidssted
Sølvi Waldeland Rogaland fylkeskommune
Tove Haugsland Johannes læringssenter
Hilde Hjertvik Gjesdal voksenopplæring
Marta Jedra Johannes Læringssenter
Kirsten Tharaldsen Sandnes læringssenter
Ingvard Magnussen Vik Time kommune
Merethe Surdal Lund ungdomsskole og voksenopplæring
Anne Marstad Flyktningtjenesten NAV Lund
anne Skramstad Sandnes Læringssenter
Margrethe Stensland NAV Rogaland
Bodhild Løberg Flyktningenheten Sandnes
Ruben Gaski Ryfylke Læringssenter
Eli Eide Bakke Avd. for introduksjonsordning, Flyktningenheten, Sandnes komm.
Kristin Susanne Berland Sandnes kommune, Flyktningenheten
Hye-Kyong Yun Flyktningenheten
Nils Jørgen Fossdal Flyktningenheten i Hå Kommune
Ane Dybwad Flyktningenheten i Hå Kommune
Sonata Svedarauskiene Hå flyktningenheten
Anne-Mari Broadhurst Vartdal Sandnes Kommune, flyktningeenheten
Kari Widding Sandnes kommune, Flyktningeenheten
Stein Jone Skjeggestad Flyktningenheten, Sandnes kommune
Odd Kristian Pedersen Flyktningenheten i Hå
Inger Egeland Johannes Læringssenter
Amod Karimi Sandnes Flyktningsenheten
Camilla Kjenndalen Flyktningenheten avd. introduksjonsordningen
Kristin Svendsen Introduksjonsavdelingen, Flyktningenheten, Sandnes kommune
Japhet Legentil Ndayishimiye Hå Flyktningenheten
Monica Veiby Da Cunha Stavanger kommune, Flyktningseksjonen, avd. introduksjonsprogram
Ane Elizabeth Killingberg Flyktningseksjonen, introduksjonsprogrammet
Helge Årsvoll Flyktningenheten Sandnes
Erik Klepsvik Bryne kompetansesenter
Marit Nygård Roth Rogaland fylkeskommune