Helseinformasjon - Sandnes

Antall svar: 6

Navn (fornavn etternavn) E-post Arbeidsplass Stilling/arbeidsområde
Britt Ellingsdalen britt.ellingsdalen@rogfk.no Rogaland fylkeskommune Fylkesbiblioteket
Elisabeth Wallace Haaland Elisabeth.wallace.haaland@rogfk.no Rådgiver
Kari Kolnes kari.kolnes@sola.kommune.no Sola bibliotek Avd.leder voksen, bibliotek
Kindingstad, Merete Meling mki@finnoy.kommune.no Finnøy folkebibliotek
Aud Jorunn Haugen Hakestad ajhh@klepp.kommune.no Klepp bibliotek Biblioteksjef
Ingrid Bie Helgesen ingrid.bie.helgesen@time.kommune.no Time bibliotek bibliotekar