Helseinformasjon - Egersund

Antall svar: 9

Navn (fornavn etternavn) E-post Arbeidsplass Stilling/arbeidsområde
Britt Ellingsdalen Rogaland fylkeskommune Fylkesbiblioteket
Ingunn Helland Nilsen ingunn.helland.nilsen@eigersund.kommune.no Kjerjaneset bo- og servicesenter, Eigersund kommune Leder
Natalja Lucke natalja.lucke@eigersund.kommune.no Eigersund kommune Fysioterapeut
Jeanette Horpestad jeanettehorpestad@hotmail.com Kjerjaneset BSS FAGLIG KOORDINATOR
Dora omdal Dora.omdal@hotmail.no Kjerjaneset Helsefagarbeider
Tina Rosenblad tina.rosenblad@eigersund.kommune.no Sentrum helsestasjon, Eigersund kommune Ledende helsesøster
Bente Oddane Gundersen bente.oddane.gundersen@eigersund.kommune.no Jordmortjenesten, Sentrum helsestasjon Kommunejordmor
Liv Jorunn Nordvoll liv.jorunn.nordvoll@eigersund.kommune.no Sentrum helsestasjon Helsesøster
Karianne Eie Pettersen karianne.eie.pettersen@eigersund.kommune.no Sentrum Helsestasjon Helsesøster