Helseinformasjon - Egersund

Antall svar: 25

Navn (fornavn etternavn) E-post Arbeidsplass Stilling/arbeidsområde
Britt Ellingsdalen Rogaland fylkeskommune Fylkesbiblioteket
Ingunn Helland Nilsen ingunn.helland.nilsen@eigersund.kommune.no Kjerjaneset bo- og servicesenter, Eigersund kommune Leder
Natalja Lucke natalja.lucke@eigersund.kommune.no Eigersund kommune Fysioterapeut
Jeanette Horpestad jeanettehorpestad@hotmail.com Kjerjaneset BSS FAGLIG KOORDINATOR
Dora omdal Dora.omdal@hotmail.no Kjerjaneset Helsefagarbeider
Tina Rosenblad tina.rosenblad@eigersund.kommune.no Sentrum helsestasjon, Eigersund kommune Ledende helsesøster
Bente Oddane Gundersen bente.oddane.gundersen@eigersund.kommune.no Jordmortjenesten, Sentrum helsestasjon Kommunejordmor
Liv Jorunn Nordvoll liv.jorunn.nordvoll@eigersund.kommune.no Sentrum helsestasjon Helsesøster
Karianne Eie Pettersen karianne.eie.pettersen@eigersund.kommune.no Sentrum Helsestasjon Helsesøster
Pat Berven pat.berven@eigersund.kommune.no Eigersund folkebibliotek Biblioteksjef
Eli SÆvareid eli.saevareid@eigersund.kommune.no Helse og omsorg administrasjon Rådgiver
Lene Johansson lenejohansson@live.no Interkommunalt bofellesskap, ibo Helsefagarbeider
Christina Helvig christina.helvig@eigersund.kommune.no Kjerjaneset BSS Sykepleier
Johnny Bilstad johnny.bilstad@eigersund.kommune.no Lundeåne Miljøterapeut. Psykiatrisk avdeling.
Anette Håland anette.haaland@eigersund.kommune.no Eigersund folkebibliotek Bibliotekar
Anne-Kristin Nilsen anne.kristin.riise.nilsen@eigersund.kommune.no Eigersund folkebibliotek bibliotekar
Marta Hogstad Friis marta.hogstad.friis@klepp.kommune.no Klepp bibliotek Bibliotekar
Marita Eik Marita.eik@eigersund.kommune.no Eigersund voksenopplæringssenter Sekretær/resepsjonist
Ragnhild Rørstad ragnhild.rorstad@klepp.kommune.no Klepp bibliotek Bibliotekar
Reidun Ihle Pedersen reidun.ihle.pedersen@klepp.kommune.no Klepp bibliotek Bibliotekar
Maren JL Nygård maren.johanne.lauvas.nygard@klepp.kommune.no Klepp bibliotek Bibliotekar
Liv Fles Dybing liv.fles.dybing@skole.rogfk.no Dalane videregående skole, Biblioteket Avdelingsbibliotekar
Gjertrud Aa. Sørensen gjertrud.sorensen@skole.rogfk.no Dalane videregående skole Faglærer helsearbeiderfag
Ellen Tone Aas ellen.tone.aas@skole.rogfk.no Dalane videregående skole Faglærer helsearbeiderfag
Eli S Berentsen eli.berentsen@eigersund.kommune.no Frivilligsentralen - Eigersund kommune Frivilligsentralen