Seminar om ny gjødselvareforskrift

Antall svar: 87

Fornavn Etternavn Organisasjon/firma
Monica Dahlmo Fylkesmannen i Rogaland
Vegard Næss Rogaland fylkeskommune
Anfinn Rosnes Fylkesmannen
Gudrun Kristensen Gjesdal kommune
Elin Valand Rogaland fylkeskommune
Anne Grethe Cazon Randaberg kommune
Jone Fosse Time Bondelag
Kjetil Rosland Time Bondelag
Anne F Grødem Time Bondelag
Erik Mikal Tjåland Time Bondelag
Jørn Viste Bonde
Trond Vistnes Meg sjøl
Kjell Andreas Heskestad Rogaland Bondelag
Kirsten Smedvig TIme kommune
Bibbi Thorbhjørnsen Sandnes, Stavanger og Kvitsøy kommuner, Landbruksforvaltning
Randi Storhaug Jæren vannområde
Kjetil Nilsen Bonde
Kristin Nilsen Studerer Husdyrvitenskap på NMBU
Marit Epletveit Rogaland Bondelag
Gerd Siqveland Engelsgjerd Bjerkreim kommune
Trond Vidar Berge 913070518
Morten Malmin SpareBank 1 SR-Bank
Njål Vold Gjesdal bondelag
Arnstein Røyneberg Norges bondelag
Arve Fløysvik Sandnes kommune
Asgeir Pollestad Tine
Karen Beate Grimstad Fylkesmannen i Rogaland
Helene Vistnes Student/avløser
Stein Lima Felleskjøpet Rogaland Agder
Willy Finnbakk Nortura
Bengt Stangeland Bore Bondelag
Jon Tore Refve Bore Bondelag
Arne Madland 971346329
Else Brit Helland Mæland Hå kommune
Rolf Gunnar Husveg Fatland
Arild Børge Skjæveland Klepp kommune / Jæren vannområde
Trond Refve T.K.Refv
Olav Husveg Husveg Frivillige tiltag landbrug
Ola Bekken FKRA
Brit Jorunn Haslemo Time kommun
Per Inge Egeland Norsvin Rogaland
Ørjan Simonsen Fylkesmannen i Rogaland
Arne Sæbø NIBIO
Marit Sundsvik Bendixen Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen
Jorunn Erga Steinsland Rogaland bondelag
Martin Svebestad Klepp Rekneskapslag
Erling Søyland Tjesseimsamdrift
Ingvild Luteberget Nesheim TINE
Therese Mæland Nibio
Lars Kjetil Flesland NLR Rogaland
Hannah Nordberg Mattilsynet, avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord
Britt J. Pedersen Karmøy kommune
Enok Aleksander Kvam Stavanger Bondelag
Sveinung Svebestad Bonde
Olav Røysland Jæren Biogass AS
Erik Larsen Fylkesmannen.no
Kristin Espeset Fylkesmannen i Rogaland
Anne Skibnes Mattilsynet (avd Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord)
Birgitt Harstad NLR Rogaland
Jonas Skrettingland Hå kommune
Ole Johan Vierdal Vindafjord kommune
Anne Kari Skogerbø Hjelmeland kommune, plan og forvaltning
Geir Ingve Øglend Sandnes Bondelag
Bodhild Fjelltveit Norges Bondelag
Leif Kåre Solheim Karmøy kommune
Torbjørn Haavardsholm Øksnevad vgs.
Ragnvald Gramstad NLR-Rogaland
Bent-Eirik Brunes Sandnes Bondelag
Ernst Petter Axelsen LynxConsulting/N2 Agri
Tone Sondresen Gjedal kommune
Joar Skadsem Bore Bondelag
Jofrid Åsland Bondevennen
Alf Egil Vaula Forum Ku
Bothild Å. Nordsletten Bondevennen
Silke Ullrich Finnøy kommune
Kjetil Mehl Hordaland Bondelag
Jan Maldal Felleskjøpet Rog / Agder
Liv Kristin Sola Bondevennen
Geir Totland Hordaland Bondelag
Sjur Håland Bondevennen
Bernt Schibevaag Suledal -
Jon Magnar Haugen Landbruksdirektoratet
Anne Synnøve Bøen Mattilsynet
Anna-Sara Magnusson Miljødirektoratet
Tarjei Gjesdal Gjesdal Gard
Magnus Søyland Søylandlandsdalen Samdrift
Magnus Søyland Søylandlandsdalen Samdrift