Næringsutvikling

Næringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune arbeider med tilrettelegging for næringsutvikling. Vi har følgende tre regionale planer og tre strategier å forholde oss til:

Hvert år utarbeider vi et felles handlingsprogram for planer og strategier som berører næringsutvikling: 

I tillegg er følgende planer/strategier under utvikling: