E-bøker i Rogaland

Kom i gang på 1-2-3

Frå 1. juli 2014 tilbyr biblioteka i Rogaland lån av e-bøker gjennom appen  eBokBib. Tilbodet er eit samarbeid og spleiselag mellom folkebiblioteka, skulebiblioteka i dei vidaregåande skulane og fylkesbiblioteket.

Nasjonalbiblioteket anbefaler ny e-bok modell

Det arbeides med utvikling av ny modell som skal gi flere e-bøker i bibliotekene. Modellen vil bli lansert seinest ved årsskifte.  

Hvordan ser den nye modellen ut i korte trekk?

Modellen deler tilgangen til e-bøker i en lisensperiode og en klikkmodell. Lisensmodellen skal gjelde de to første årene etter at bøkene er kommet inn til biblioteket, og innebærer begrensinger i antall utlån og at ikke flere kan låne e-boken samtidig. Etter to år føres e-bøkene over i en klikkmodell hvor bibliotekene går over til å betale per utlån. Les mer på Nasjonalbibliotekets nettsider