Detaljbilde med bøker og penal

Voksenopplæring

– videregående opplæring for voksne

Fra og med det året du fyller 25 år kan du ha rett til gratis videregående opplæring for voksne hvis du:

I tillegg har de som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring i 2014 eller senere og innen utgangen av det året de fyller 24 år, rett til ett års påbygging til generell studiekompetanse. 

Du må  søke videregående opplæring for voksne for å ta ut retten.