Statistikk for folkebibliotek

Folkebibliotekene har en sterk posisjon i Rogaland, og gjennomsnittlig utlån og besøk i bibliotekene i Rogaland ligger godt over landsgjennomsnittet. I 2017 hadde folkebibliotekene i Rogaland totalt 3,3 millioner besøk, noe som tilsvarer 7,1 besøk per innbygger. 

Tabell: Utlån og besøk per innbygger

  Utlån per innbygger Rogaland Utlån Per innbygger Norge (2016) Besøk per innbygger Rogaland Besøk per innbygger Norge (2016)
2017 4,7 3,2 7,1 4,6

 

En klar trend i bibliotekene de siste 10-15 åra er at utlånet har stagnert eller gått ned, mens besøket har gått opp. Det gjelder særlig storbybibliotekene - Sølvberget har landets høyeste besøkstall med 13,6 besøk per innbygger. I 2017 lå utlånet Rogaland på 4,7 bøker per innbygger, totalt ca 2,2 millioner. Dette er en liten nedgang fra 2016. 

Tabell: Utlån og besøk i folkebibliotek i Rogaland, 2005-2017

  Utlån Besøk
2017 2 180 652 3 342 397
2016 2 290 511 2 973 390
2015 2 348 699 3 009 421
2014 2 387 595 2 724 128
2013 2 401 629 2 217 780
2012 2 503 373 2 095 152
2011 2 716 842 2 331 373
2010 2 660 345 2 223 327
2009 2 694 928 2 163 896
2008 2 652 181 2 146 644
2007 2 579 011 2 101 190
2006 2 596 638 2 218 656
2005 2 638 721 2 297 821

 

Arrangement i biblioteket 

I 2017 var det totalt 2 890 åpne arrangement i bibliotekene i fylket, med mer enn 100 000 publikummere. I tillegg hadde bibliotekene organiserte besøk av mer enn 1500 skoleklasser og barnehager.

Tabell: Arrangement i bibliotekene i Rogaland, 2005-2014

  Arrangement totalt Arrangement for barn Arrangement frammøtte
2017 2 890 1 076 105 411
2016 2 768 1 007 94 178
2015 1 994 1 064 83 541
2014 1 344 722 72 536
2013 1139 758 48 210
2012 1 132 734 49 602
2011 898 756 32 594
2010 1 141 676 52 516
2009 1 159 727 48 437
2008 819 523 46 096
2007 697 378 28 792
2006 614 338 28 422
2005 596 353 26 388

*Om lag 1500 besøk av skoleklasser og barnehager per år kommer i tillegg til tallene ovenfor. 

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson