Vurdering av realkompetanse

Få godkjent det du allerede kan

Kunnskap, erfaring og ferdigheter du har skaffet deg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte, kan gjøre at du får bestått i et fag du ikke har hatt opplæring i. Denne samlende erfaring kalles realkompetanse og vurderes før du begynner på opplæringen.

Slik fungerer vurderingen

Vurderingen foregår som en samtale mellom deg og en fagkonsulent, og tar utgangspunkt i læreplanen for det aktuelle faget. Du blir stilt spørsmål knyttet til læreplanen, og må også være forberedt på å vise dine kunnskaper i praksis.

Samtalen med deg og de praktiske ferdighetene du viser gir fagkonsulenten innsikt i hva du kan og hvilke deler av læreplanen som kan godkjennes.

Godkjent realkompetanse i et fag er likeverdig med bestått i faget. Dersom du ikke får godkjent et fag, kan du få tilbud om opplæring.

Hvordan får jeg realkompetansevurdering?

Du må søke voksenopplæringen for å få vurdert din realkompetanse. Din veileder formidler kontakt til en fagkonsulent som foretar selve vurderingen.

TIPS: Å lese læreplanen i det aktuelle faget, kan være en god forberedelse til realkompetansevurderingen. Læreplaner kan lastes ned på  udir.no

Dersom du ikke har realkompetanse i det faget du ønsker opplæring i, vil voksne med rett til videregående opplæring få tilbud om full opplæring i faget.

 vox.no vil du finne mer informasjon om realkompetansevurdering.

Del denne artikkelen på:

Informasjon om realkompetansevurdering til NAV

Les mer >