Detaljbilde med bøker og penal

Voksenopplæring

– videregående opplæring for voksne

Fra og med det året du fyller 25 år kan du ha rett til gratis videregående opplæring hvis du:

  • har fullført norsk grunnskole eller tilsvarende med minimum 5 år engelskopplæring
  • ikke har fullført videregående opplæring i Norge eller
  • har utdanning fra andre land som ikke godkjennes som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge
  • har lovlig opphold i Norge

 Søk Voksenopplæringen