Hjelp til å fullføre videregående opplæring

Hjelp til å fullføre videregående opplæring

Har du ikke fullført videregående opplæring?
Ikke fått læreplass?
Mistet læreplassen din før du fikk gå opp til fagprøve?

Du som er under 25 år, og har brukt opp ungdomsretten, kan søke om hjelp til å fullføre videregående opplæring.

Tilbudet gjelder for deg som:

  • ikke har fullført.
  • er under 25 år.
  • har brukt opp ungdomsretten.

Du kan få hjelp til å fullføre videregående opplæring, enten du vil ta studiekompetanse, fag-/svennebrev eller yrkeskompetanse.
Du må søke gjennom  Vigo voksen for å få muligheten til å fullføre utdanningen. Det er ingen søknadsfrist, og du kan søke når som helst. Søknadene blir vurderte etter hvert som de kommer inn.
Dette er en ny ordning som gjelder for de som bor i Rogaland. Det er fylkestinget som har bestemt at det skal settes i gang et eget prosjekt for å hjelpe flere å fullføre videregående opplæring.

Du som er 25 år eller eldre kan søke om  voksenopplæring.

Du kan søke om å beholde støtten fra NAV mens du tar utdanning

Rogaland fylkeskommune har en avtale med NAV Rogaland. Avtalen går ut på at ungdom kan søke NAV om å få beholde støtte mens de tar utdannelse mot fag-/svennebrev eller yrkeskompetanse. Kravet er at du må være arbeidssøkende og ikke ha bestått videregående opplæring. Ta kontakt med din veileder hos NAV eller  NAV-kontoret i din kommune for å høre om dette er aktuelt for deg.
Les hele avtalen.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson