St. Olav videregående skole, ombygging 2016

 • 3017870
 • 3DSC_2057
 • 30DSC_2050
 • 7d3017866
 • 1aIMG_0994
 • 9auditorium
 • 9DSC_2018
 • 2DSC_2062
 • 6DSC_2012
 • 8DSC_2034
 • 30DSC_2016
 • 1DSC_1998
 • 9d3017864
 • 5inngang
 • 7d3017873
 • 91DSC_2048

I 2013 startet Link Arkitekter Stavanger med forprosjektet for ombygging og påbygging av St Olav-fløyen.  Ferdigstilt februar 2016.

St. Olav videregående skole i Stavanger startet i 1921 som Stavanger handelsgymnasium. I 1996 ble Stavanger handelsgymnas og Stavanger handelsskole (Ledaal vgs) en skole under navn St. Olav videregående skole.

Skolen har i dag følgende utdanningsprogram og kapasitet:

 • Studiespesialisering og International Baccalaureate
 • Ca. 830 elever og ca. 90 lærere og andre ansatte

I 2013 startet Link Arkitekter Stavanger med forprosjektet for ombygging og påbygging av St Olav-fløyen.

Byggearbeidene startet i januar 2015 og ble ferdigstilt i februar 2016.

Utbyggingen ble gjennomført som byggherrestyrte entrepriser.

650 m² BTA nytt tilbygg, 2850 m² BTA ombygd areal + ca. 9.000 m² ny sprinkling

Under ombyggingen var hoveddelen av undervisningen flyttet til lokaler i Rogalandsgaten på Våland. VG 1 var plassert i Ledaalfløyen som var operativt i byggefasen.

 • Felles funksjoner som kantine og auditorium er lagt til nybygg i midten
 • St.Olavfløyen fikk nytt varme- og ventilasjonsanlegg og nytt elektrisk anlegg. Eksisterende klasserom ble oppjustert. Skolegården ble fornyet, nye fasader St. Olav-fløyen og en nye inngangspartier markerer skolen. Det ble etablere en ny energisentral for biogass.

Budsjett: 121.500.000 NOK

Prosjektleder: Edeltraud Munding mobil 91743859

Plantegninger:

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson