Klage på eksamenskarakter

Retningslinjer for å kunne klage på eksamensresultatet.

Det er 10 dagers klagefrist på eksamenskarakterer (jf. forskrift til Opplæringslova § 5.5). Fristen regnes fra det tidspunkt du er blitt gjort kjent med eller burde ha gjort deg kjent med vedtaket.

Du vil bli varslet på sms eller e-post når sensuren for skriftlig eksamen er klar. Har du tatt eksamen i løpet av våren får du vite karakteren/ene i løpet av uke 25, og uke 1 for eksamener tatt høsten. Du kan se resultatet/karakterene dine på www.privatistweb.no samme dag eller dagen etter fellessensuren. Fellessensuren for våren 2019 er onsdag 19.06.2019.  Fellessensuren for høsten 2019 er fredag 3.1.2020. 

Ordinær klagesensur for våren 2019 skal være ferdig behandlet mandag 10. september 2019.

Vi gjør oppmerksom på at klagebehandling ikke er det samme som ny sensur. Klagenemnda skal vurdere om den gitte karakteren er urimelig. Det betyr at du ved en klage også kan gå ned i karakter.

Det er også 10 dagers klagefrist ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen. Ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen får du opplyst karakteren umiddelbart etter eksamen. Du kan også finne karakteren under «mine eksamener på  www.privatistweb.no få dager etter eksamen. Det kan bare klages over formelle feil ved gjennomføringen av eksamen som kan ha noe å si for resultatet. Dersom du får medhold i klagen ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen, skal karakteren annulleres, og du vil ha rett til å gå opp til ny eksamen ved påfølgende semester.

Hvor sende klagen

Klagen sendes som e-post til eksamensskolen (skolen du avla eksamen ved). Unntaket er om du har avlagt eksamen i yrkesfag eller teorieksamen i lærefaget for praksiskandidater/lærlinger ved Hetland vgs. (Stavanger Ishall/Stavanger Forum). I disse tilfellene skal klagen sendes til  privatist@rogfk.no (Privatistkontoret).

En eventuell klage må sendes som e-post senest mandag 1. juli 2019. Klagen må inneholde følgende:

  • Navn på den som klager
  • Adresse
  • Fødselsnummer (eller fødselsdato)
  • Fag og fagkode
  • Eksamensdato

NB! Har du strøket til eksamen og har klaget men ikke mottatt svar på klagen innen ny oppmeldingsfrist, er det viktig at du melder deg opp på nytt igjen i faget innen oppmeldingsfristen. Blir klagen tatt til følge vil eksamensavgiften bli refundert.

Del denne artikkelen på: