Hurtigklage

Retningslinjer for å kunne hurtigklage.

Vi gjør oppmerksom på at det i forbindelse med våreksamen (ikke høsteksamen) er mulig å hurtigklage i en del eksamensfag med sentral sensur. En hurtigklage har kortere klagefrist enn 10 dager og må sendes som e-post til skolen du avla eksamen ved, så snart sensuren foreligger.

Hurtigklagene våren 2019 må være skolene i hende i løpet av mandag 24. juni 2019.

Klager som blir levert etter dette tidspunktet, blir tatt med i den ordinære klagebehandlingen (med 10 dagers klagefrist).

Fag det kan hurtigklages på:

  • norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, teknologi og forskingslære, kommunikasjon og kultur, medie- og informasjonskunnskap, treningslære 2
  • engelsk, tysk, fransk, spansk
  • rettslære, samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse, entreprenørskap og bedriftsutvikling, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter, informasjonsteknologi, økonomistyring, økonomi og ledelse, historie og filosofi, reiseliv og språk, psykologi
Del denne artikkelen på: