drosjeloyver_banner

Drosjeløyve

Et drosjeløyve er en tillatelse som gir innehaveren rett og plikt til å transportere passasjerer med bil registrert for maks åtte passasjerer.

Vilkår

  • Attester som viser god vandel og økonomisk evne deriblant bekreftet tilsagn om garanti må bli lagt fram innen søknadsfristens utløp. 
  • Vitnemål som bekrefter nødvendige faglige kvalifikasjoner må bli lagt fram innen løyvetildeling blir foretatt. 
  • Attester som legges ved kan ikke være eldre enn 3 måneder. 
  • Søkere som har søkt løyve tidligere må sende ny søknad.

 

 
 Rammebetingelser for drosjenæringen.pdf (1,8 MB)
 

Søknadskjemaet kan du også få ved å kontakte samferdselsavdelingen på tlf. 51 51 69 14 eller 51 51 69 15.

Send søknaden til:
Rogaland fylkeskommune
Samferdselsavdelingen
Postboks 130
4001 Stavanger

Informasjon om ledige drosjeløyver finner du øverst til høyre på denne siden.

LEDIGE DROSJELØYVER

Ledige reservedrosjeløyver kan tildeles innehaver av drosjeløyve.

8 ledige reservedrosjeløyver tilsluttet Sandnes Taxisentral.

Søknaden merkes 18/29701.

Søknadsfrist: 08.03.2019.

10 ledige drosjeløyver med tilslutningsplikt til Stavanger Taxi, Sandnes Taxisentral, Sola Taxi, Norgestaxi Stavanger, Miljøtaxi Stavanger eller Randaberg Taxi.

Etter gjeldende rammebetingelser kan kun 4 av løyvene tilsluttes Stavanger Taxi. 

Søknadsfrist: 01.04.2019.

4 ledige reservedrosjeløyver tilsluttet Miljøtaxi Stavanger.

Søknaden merkes 19/5777.

Søknadsfrist 02.04.2019.

2 ledige reservedrosjeløyver tilsluttet Norgestaxi Stavanger.

Søknaden merkes 19/5890.

Søknadsfrist 02.04.2019.

1 ordinært drosjeløyve tilsluttet Strand Taxisentral – søknaden merkes 19/6589.

1 drosjeløyve med særvilkår (tilrettelagt for alle rullestoltyper) tilsluttet Strand Taxisentral – søknaden merkes 19/6921.

Drosjene har som hovedansvar å betjene Strand kommune.

Søknadsfrist: 10.04.2019.

4 drosjeløyver tilsluttet Vibå Taxisentral, Hå Taxisentral eller Bryne Taxisentral – søknaden merkes 19/6136.

Vi gjør oppmerksom på at kun 1 av drosjeløyvene kan tilsluttes Bryne Taxisentral.

Drosjene har som hovedansvar å betjene Sør-Jæren område. 

Søknadsfrist: 10.04.2019

Les mer >
Taxi

Her finner du takstene til drosjesentralene på Nord-Jæren

Les mer >