Virkemidler i VRI

I 2019 vil VRI Rogaland ha seks virkemidler:

Alle typer søknader må utarbeides i samarbeid med kompetansemegler og godkjennes av prosjektleder for VRI Rogaland før innsending.

Del denne artikkelen på: