Vi feirer ti år med VRI

 

VRI = Virkemidler for regional forskning, utvikling og innovasjon

VRI er Forskningsrådet sitt regionale program (2007-2016)

I VRI er 1 + 1 mye mer enn 2

Del denne artikkelen på: