Rogaland fylkeskommune inviterer virkemiddelaktører til møte

9. november samler vi virkemiddelapparatet på Folkets Hus i Stavanger.

 

Invitasjonen går til alle som er en del av virkemiddelapparatet for gründere og etablerte bedrifter i Rogaland. Målgruppen er regionale og nasjonale virkemidler, førstelinjetjenesten for etablerere i kommunene (Skape og andre ordninger), kommunenes næringsansvarlige, næringshager, innovasjonsklynger, bedriftsinkubatorer, ulike typer gründerhus, akseleratorprogram og lignende.

Påmelding og program

Del denne artikkelen på: