Norwegian Tunnel Safety Cluster (NTSC)

Norwegian Tunnel Safety Cluster er en klynge med utgangspunkt i Rogaland, som har som målsetting å bidra til sikrere tunneler og færre ulykker. Dette er viktig for trafikantene, for brann- og redningsmannskapene, for transportnæringen og hele lokalsamfunn. Skal vi få til dette, må vi samarbeid og vi må lære av hverandre på tvers av tradisjonelle bransjer og sektorer. Vi har behov for ny teknologi og ny kunnskap.

Klyngen skal bidra til omstilling, verdiskaping, sikring av eksisterende arbeidsplasser og også bidra til at det skapes nye arbeidsplasser i regionen. Klyngen har etablert prosjektkontor i Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland, og jobber i hele verdikjeden fra forebygging av uønskede hendelser i tunneler og til gjenoppretting etter at ulykker har skjedd.

Norwegian Tunnel Safety Cluster består av bedrifter, FoU/UoH og innovasjonsmiljøer og offentlige aktører, inkludert nødetatene.

Mer informasjon om klyngen finner du på klyngens nettside www.tunnelcluster.no 

Kontakt klyngeleder Helen Roth for spørsmål:
helen@tunnelcluster.no