- Vi har en unik mulighet i Rogaland

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) avsluttet Norwegian Tunnel Safety Conference 2015 og lanserte da Rogaland som tunnelsikkerhetslaboratorium for hele landet. (Foto: Mohammed Basefer)

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) avsluttet Norwegian Tunnel Safety Conference 2015 og lanserte da Rogaland som tunnelsikkerhetslaboratorium for hele landet. (Foto: Mohammed Basefer)

– Det som skjer i Rogaland, er verdt å lytte til i nasjonal sammenheng. Jeg vil si at det er mulig å bygge et nasjonalt senter og gjøre Rogaland blir et tunnelsikkerhetslaboratorium for hele landet, sa fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) under åpningskonferansen til Norwegian Tunnel Safety Cluster 15. november 2016.

Nasjonalt senter for tunnelsikkerhet

Dette kom som et svar på innlegget til statssekretær Tom Cato Karlsen (FrP) fra Samferdselsdepartementet. På Norwegian Tunnel Safety Conference opplyste statssekretæren at regjeringen ønsker et nasjonalt senter for tunnelsikkerhet, og at redningstjenestene selv må finne ut hvor dette skal ligge.

– Vi er avhengige av gode forslag fra dere; søk støtte omkring i landet, få på plass et nasjonalt senter og sørg for utdanning, sa Karlsen.

I Rogaland har det blitt jobbet målrettet og lenge med å få etablert et nasjonalt kompetansesenter for tunnelsikkerhet i SASIRO i Sandnes kommune. Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal benyttet anledningen til å trekke fram det unike miljøet som er etablert med utgangspunkt i Rogaland, i SASIRO og i Norwegian Tunnel Safety Cluster.

Har igangsatt forskning

Den nye tunnelsikkerhetsklyngen og SASIRO har allerede fra oppstart en rekke prosjekter i porteføljen, og under åpningskonferansen kunne ordstyrer Tora Aasland presentere tre stipendiater som skriver doktoravhandling om tunnelsikkerhet.

Rådgiver i Rogaland brann og redning IKS, Mona Svela, har fått støtte fra Forskningsrådet til en offentlig sektor-ph.d. om hvordan brann- og redningstjenesten kan utrustes for å oppnå økt læring i tunnelsikkerhetsarbeidet. Lene Østrem er stipendiat ved Høgskolen Stord/Haugesund og Lunds Universitet og har begynt på sin doktorgrad om modellering av brann og redning i undersjøiske tunneler.

Ingrid Time er ansatt som stipendiat i Rogaland fylkeskommune for å skrive en doktorgradsavhandling der temaet er risikoanalyser i tunneler.

Av: Andreas Høy Knudsen, Nyhetstjenester AS og Helen Roth, Norwegian Tunnel Safety Cluster

Del denne artikkelen på: