- Samarbeid er nøkkelen

Brann- og redningssjef Henry Ove Berg i Rogaland brann og redning IKS har vært en viktig pådriver for å få opprettet tunnelsikkerhetsklyngen og innledet også på åpningskonferansen til Norwegian Tunnel Safety Cluster 15. november 2016. (Foto: Mohammed Basefer)

Brann- og redningssjef Henry Ove Berg i Rogaland brann og redning IKS har vært en viktig pådriver for å få opprettet tunnelsikkerhetsklyngen og innledet også på åpningskonferansen til Norwegian Tunnel Safety Cluster 15. november 2016. (Foto: Mohammed Basefer)

Antall trafikkdrepte per år har blitt redusert fra 490 i 1972 til 123 i 2015. - Ingen skal komme og fortelle meg at det ikke skyldes et målrettet arbeid fra mange aktører, sa brann- og redningssjef Henry Ove Berg i Rogaland brann og redning IKS på Norwegian Tunnel Safety Clusters åpningskonferanse på Sola Strand Hotel 15. november.

Premissgiver for klyngen

Som en av partnerne i den nye tunnelsikkerhetsklyngen Norwegian Tunnel Safety Cluster (NTSC) har Berg og Rogaland brann og redning IKS levert viktige premisser for klyngen – premisser han framhevet under åpningskonferansen.

– Det er våre familier som passerer gjennom tunnelene, og vi burde ha vært pålagt mye strengere krav til å øve sammen når det gjelder tunnelsikkerhet og tunnelbranner, sa Berg.

Han viste til at sikkerhetsarbeidet i Norge er grunnleggende endret siden 1980-tallet, og at endringene har kommet som resultat av fatale ulykker.

– Enkelthendelser som Kielland-ulykken, brannen på Scandinavian Star og Nokas-ranet har ført til nye måter å jobbe på, nytt utstyr og mer midler. Selv om tunnelene er bygget så godt som mulig og vi har et flott politi og brannvesen, så kommer vi til å oppleve hendelser, og da vil det stå om minutter, sa Berg.

Han understreket på det aller sterkeste behovet for den nye tunnelsikkerhetsklyngen som et 90-talls bedrifter, utdanningsinstitusjoner og offentlige organer står samlet om.

– Jeg er helt sikker på at bedriftene og kunnskapsaktørene som er med i klyngen, er i ferd med å lage noe helt nytt som vil løfte tunnelsikkerheten i Norge.

Skal ta en internasjonal posisjon
Prosjektlederne Helen Roth fra Rogaland fylkeskommune og Atle Riskedal fra selskapet Validé utgjør klyngens sekretariat, og de har samlet visjonene for satsingen.

– Vekstrategien er å bli et Norwegian Centre of Expertice i 2019 og deretter – når Rogfast åpner i 2025 – vil vi bli et Global Centre of Expertice, sa Roth. Hun understreket at noen sentrale verktøy må komme på plass snarest for å framskynde arbeidet i klyngen.

– Tilgang til øvingstunneler er avgjørende, og vi har blinket oss ut en tunnelarm i Mekjarvik som brukes til massetransport under utbyggingen av Rogfast. Denne kan bli en fullskala testmodell med sju graders stigning, påpekte Roth.

Atle Riskedal framhevet at teknologier må fungere sammen for å bli en suksess – på samme måte som mennesker må samarbeide om tunnelsikkerhet.

– Det nytter ikke å bare være god hver for seg, vi må koble aktører sammen, slik at de kan dra hverandre ut i markedet, sa Riskedal.

Av: Andreas Høy Knudsen, Nyhetstjenester AS og Helen Roth, Norwegian Tunnel Safety Cluster

Del denne artikkelen på: